Säberg Coating Drill för mätning "on site" och på lab

Säberg Coating Drill eller kort Coating Drill bygger på patent: en skiktmätare för noggrann bestämning av de olika individuella skikten t.ex. grundfärg, mellanfärg och täckfärg, ”on site” eller på lab, och på olika typer av underlag som stål, förzinkat stål, trä och betong.

Skiktmätningen utförs i princip enligt ISO 2808. Man borrar ett litet hål och använder mätmikroskop. mätområde 2μm-2000μm.

Mätmetoden har vidareutvecklats med ett datoriserat system för Coating Drill , som gör att man kan mäta individuella skikt samt visualisera, fotodokumentera och lagra de olika skiktens status (tjocklek och kulör).

ENGLISH: Säberg Coating Drill or short Coating Drill is an innovation based on patents. An instrument for accurate measurements, “on site”or on lab, of individual layers: primer, under coat and top coat on different substrates like steel, galvanized steel, wood, concrete and plastic.

The fim thickness measurement is carried out according to ISO 2808. You bore a small hole and use a measuring microscope. Measuring range 2µm - 2000µm.

A further development of the method is a computerized system for Coating Drill where you can measure individual coating films and visualize, make photo documentation and store the status of the different films (thickness and color).


Bild 3 Coating Drill, komplett med mätmikroskop och väska/
Coating Drill complete with measuring microscope and case


Bild 4 Coating Drill består av en styrplatta medhårdmetallborr som roteras med fingret eller ett gummiband
The Coating Drill consists of a steering plate with a hard
metalbore and a transport chase