Borrmetod för att mäta skikt, ISO 2808

Skiktmätning enligt ISO 2808, där varje filmtjocklek i ett färgskiktsystem kan identifieras och mätas optiskt-visuellt med mätmikroskop (Bild 1). Skikttjockleken kan även mätas och dokumenteras med dator (Bild 2)
Skiktmätning kan göras på olika typer av underlag ,på stål och icke-magnetiska underlag som aluminium men också tex trä, betong och plast

 

ENGLISH: Film thickness measurement according to ISO 2808, where each layer can be identified and measured by using a measuring microscope. The film layer can also be measured and documented by computer.
Can be carried out  on different type of substrate, on steel and non-magnetic metals like aluminum but also on wood , concrete and plastic.


Bild 1 Mätning på plåtfasad 


Bild 2 Mätning med digitalt mikroskop på labBorrning med Coating Drill