Vi startade 2003 men inom färg- och ytskyddsomådet bygger vi på mer än 35 års erfarenhet som konsultföretag i samarbete med såväl färgtillverkande som färgförbrukande företag. Vi har erfarenhet av projektledning inom såväl forskning som inspektion, besiktning, provning, skadeanalyser. Vi har även utvecklat provningsmetoder och instrument.

 

ENGLISH: We started 2003 but within the paint and surface protection field we have more than 35 years experience as consultants co-operating with the paint and coating manufacturing industry as well as the consuming industry. We have experience of project leading, research as well as inspection, testing and failure analysis. We have also developed paint testing methods and instruments